160276
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
167
790
158478
705
4455
160276

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-05 16:41

“สุชาติ” สั่งลุย อัดแคมเปญของขวัญปีใหม่ให้นายจ้าง ลูกจ้าง อบรมด้านความปลอดภัยฯ ฟรี 10,000 ที่นั่ง

“สุชาติ” สั่งลุย อัดแคมเปญของขวัญปีใหม่ให้นายจ้าง ลูกจ้าง

อบรมด้านความปลอดภัยฯ ฟรี 10,000 ที่นั่ง

-----------------------------------------------------

          “สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งลุย มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดแคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ให้นายจ้าง-ลูกจ้างได้อบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 ที่นั่ง มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 “รักจากใจ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า”

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564  ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ที่เป็นพลัง และทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องแรงงาน ภายใต้แนวคิด สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2564 “รักจากใจ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” ไว้ดังนี้ 1) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ฟรี  2) การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร/คลอดบุตร/ฝากครรภ์ 3) การลดอัตราเงินสมทบเหลือร้อยละ 3 ระยะเวลา 3 เดือน 4) การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ร้อยละ 0 ต่อปีแก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน และ5) ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ฟรี เพื่อให้พี่น้องแรงงาน ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน เข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิตตลอดไป    

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของขวัญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น ขณะนี้ได้ประสานไปยังหน่วยงานฝึกอบรมผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรม ให้เตรียมการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” อาทิ หลักสูตร จป. ในระดับต่างๆ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ และหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ฟรี จำนวน 10,000 ที่นั่ง ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอบรับเข้าร่วมแคมเปญแล้ว 190 หน่วยงาน ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการใดสนใจขอรับของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โทร. 0 2448 9128-39 เว็บไซต์ http://osh.labour.go.th/  

 

************