160300
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
167
814
158478
729
4455
160300

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-05 17:34

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

Post on 10 กรกฎาคม 2563
by Loei
ฮิต: 69

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

*******

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายบุญรวม เที่ยงธรรม นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวณัฐกฤตา พรหมหาราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

**********

  

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ดังนี้
- เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ สสค.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี
- เวลา 10.30 น. มอบหมายให้ นางพรพิมล ดรธงขวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดซุ้มโครงการประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าสวนรุกขชาติปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

**********

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายบุญรวม เที่ยงธรรม นิติกรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

*********

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

*********

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางปพิชาญา อุปพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวกฤติกา สร้อยตา เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

********

วันอังคารที่ 21 กรฎาคม 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานการขยายความคุ้มครองผู้ประกันตน ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม

*********

วันที่ 21 ก.ค. 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวกฤติกา สร้อยตา เจ้าพนักงานแรงงาน และ นางสาวณัฐกฤตา พรหมหาราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมจัดตั้งนิทรรศการภารกิจของสำนักงานฯ ในกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย โดยได้ให้ความรู้ คำปรึกษาด้านแรงงานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 102 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

*********

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคการเกษตร จำกัด เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนในชุมชนตำบลปากปวน ร่วมดำเนินการโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ วัดป่าแสนสำราญนิวาส บ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน

********

 

วันที่ 17 ก.ค. 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าส่งเสริมแรงงานนอกระบบ (ภาคเกษตรกรรม) ซึ่งประกอบกิจการ รับซื้อ-ขาย ลำไย โดยนางสุมาลี บุตรศรี ณ บ้านเลขที่ 139 บ้านไร่ทามสงเปือย ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย มีลูกจ้างหญิงทั้งหมด 9 คน โดยได้ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม พ.ศ. 2557

*********

  

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางพรพิมล ดรธงขวา นว.แรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรร่วมในโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี ณ ห้องประชุมเทศบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย

********

*******

วันที่ 14 ก.ค. 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางปพิชาญา อุปพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเขตพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รวมจำนวน 5 แห่ง
ผลการตรวจทั้ง 5 แห่ง ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก และการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

*******

 

  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย โดย นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางพรพิมล ดรธงขวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบูรพกษัติรย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำประกอบพิธีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วางพวงมาลา จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยกราบที่แท่นและถวายความเคารพ และนำกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี
และในเวลา 10.00 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการฯเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สสค.เลย นำโดย นายบุญรวม เที่ยงธรรม นิติกรปฏิบัติการ นายมงคลเดช ชาตานันท์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณลานกีฬาบ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาและร่วมพัฒนาฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การกวาดถนน เก็บขยะ ล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยรอบแม่น้ำเลย เป็นต้น

********

  

 วันที่ 10 ก.ค. 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มอบหมายให้นางพรพิมล ดรธงขวา นักวิชแาการแรงงานชำนาญการและนายมงคลเดช ชาตานันท์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

********

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำโดย นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 2 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

*******

  

***********