160269
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
167
783
158478
698
4455
160269

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-05 16:24

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ประจำเดือน สิงหาคม 2563

Post on 07 สิงหาคม 2563
by Loei
ฮิต: 79

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

*******

................

......................

  

"แรงงานไทย ฮักแพงกัน" ✌️✌️ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (โควิด-19) ซาลง... สสค.เลย (นำโดย นางวษมล มณีสุต สวัสดิการฯเลย) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ฯ สังกัดกระทรวงแรงงาน ออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ/ปรึกษา ให้กำลังใจกับ นายจ้าง/ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดเลย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท พัฒนชัยยนต์ จำกัด ประเภทกิจการ สถานีบริการน้ำมัน
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ฮิลฮอลเทิล ประเภทกิจการ โรงแรม
3. บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาเลย ประเภทกิจการ จำหน่ายยานยนต์
4. ร้าน ลานลมชมเลย ประเภทกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
5. บมจ. เพชรทองคำ (ประเทศไทย) ประกอบกิจการ รับซิ้อ-จำหน่าย และขนส่งแร่แบไรต์
>> สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ เพิ่มเติมตามแนวทาง การขอความร่วมมือนายจ้าง/ลูกจ้าง เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 วิธีการป้องโรคและแนวทางในการป้องกัน แบบแรงงานสัมพันธ์ เพื่อบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง โดยสถานประกอบกิจการทั้ง 5 แห่ง ได้ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี...

................

..............

...................

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวศิรประภา ฮาดสม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส ซึ่งได้รับใบรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทะเบียนเลขที่ จป.62-019 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

.................

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 และได้มอบหมายให้ นางพรพิมล ดรธงขวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน” ณ ห้องประชุมใบแก้ว โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 50 คน โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

.................

.................

..............

................

..................

.................

...............

..............

..............

..............

...............

..................

.........................

.......................

........................

.........................

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 จากข่าวเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย (บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย) มีฟาร์มหมู จำนวน 1 ฟาร์ม ลูกจ้าง 3 คน ไม่ได้รับอันตราย สสค.เลย โดยนางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ฯพร้อมเครือข่ายแรงงานนำอาหารและน้ำดื่มไปมอบผ่านมูลนิธิฯ เพื่อแจกจ่ายให้แก่แรงงานนอกระบบและประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ เนื่องจากถนนไม่สามารถผ่านไปยังหมู่บ้านดังกล่าวได้