160278
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
167
792
158478
707
4455
160278

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-05 16:45

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ประจำเดือน ตุลาคม 2563

Post on 08 ตุลาคม 2563
by Loei
ฮิต: 48

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

..............

*********

**********

*********

*********

********

**********

/

***********

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี

*********

  

          วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรพิมล ดรธงขวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายณัฐสันตพัท จุทาการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกิจกรรมดังนี้
          -  เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี
         - เวลา 10.00 น.  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละในพื้นที่ พตท. 1718 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

**********

**********

**********

********

********

***********

*********

**********

*********

********

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยมอบหมายให้ นางพรพิมล ดรธงขวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวศิรประภา ฮาดสม นักวิชาการแรงงาน เข้าสังเกตการณ์ฝึกอบรมการดับเพลิงฯ และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมประมาณ 216 คน โดยหน่วยฝึกเทศบาลตำบลนาอาน หมายเลขใบอนุญาต ดพต - ร 367 ซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่ได้รับอนุญาตการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ควบคุมและประเมินการฝึกซ้อม

*********

********

********

*********

********

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

*******

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 11.00 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายมงคลเดช ชาตานันท์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าสังเกตการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดจำนวน 19 คน โดยหน่วยฝึกจากเทศบาลตำบลนากลาง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่ได้รับการอนุญาตการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ควบคุมและประเมินการฝึกซ้อม

*********

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

- เวลา 08.30 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

- เวลา 10.00 น. นางวษมล มณีสุต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหนองน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลยค ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

    

********

*********

***********

***********

 

*********